• Levels 3-4
  • 3 Aug 2023
  • 1 min read

Hei whakaratatia te hiko a Tāwhirimātea

Ka mahi ngātahi te hunga Kenehi me te Rōpū Emirates o Aotearoa hei whakarato i ngā rauemi mō ngā marautanga Pūtaiao, Hangarau, Mātai Pūhanga me te Pāngarau ki ngā kura i te tau toru tekau mā ono te āhuareka mō te Ipu o Amerika. Ko ngā kaiwhakahaere e rua mō tā rātou auahatanga tauira whakamāramatanga. Ko te whāinga a tēnei mahi hei whakaohooho i tētahi reanga hou a ngā kaimātai pūtaiao, ngā kaumoana, ngā kaiauaha me ngā kaipūkaha hoki.