• Levels 3-4
  • 3 Aug 2023
  • 1 min read

Hei tātaihia te hiko a Tāwhirimātea

Ka mahi ngātahi te hunga Kenehi me te Rōpū Emirates o Aotearoa hei whakarato i ngā rauemi mō ngā marautanga Pūtaiao, Hangarau, Mātai Pūhanga me te Pāngarau ki ngā kura i te tau toru tekau mā ono te āhuareka mō te Ipu o Amerika. Ko ngā kaiwhakahaere e rua mō tā rātou auahatanga tauira whakamāramatanga. Ko tētahi torohanga te mahi nei e pā ana te mahi “Hei whakaratatia te hiko a Tāwhirimātea” hei ngā taumata 3-4.